ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THS20-VZ-VN-27SEP19-25MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)
พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
X อาหาร อาหาร
  Day2 ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 12 ธ.ค. 62
9,499
11,999
-
9,499
-
14 - 16 ธ.ค. 62
9,499
11,999
-
9,499
-
18 - 20 ธ.ค. 62
8,888
11,388
-
8,888
-
20 - 22 ธ.ค. 62
9,499
11,999
-
9,499
-
24 - 26 ธ.ค. 62
8,888
11,388
-
8,888
-
25 - 27 ธ.ค. 62
9,499
11,999
-
9,499
-
27 - 29 ธ.ค. 62
10,499
12,999
-
10,499
-
05 - 07 ม.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
08 - 10 ม.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
10 - 12 ม.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
12 - 14 ม.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
14 - 16 ม.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
15 - 17 ม.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
18 - 20 ม.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
19 - 21 ม.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
04 - 06 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
05 - 07 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
07 - 09 ก.พ. 63
10,499
12,999
-
10,499
-
12 - 14 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
15 - 17 ก.พ. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
19 - 21 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
04 - 06 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
06 - 08 มี.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
07 - 09 มี.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
10 - 12 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
11 - 13 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
14 - 16 มี.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
15 - 17 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
21 - 23 มี.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
22 - 24 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
25 - 27 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com