ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน (030620)
ทัวร์เวียดนาม : ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน (030620)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THV4-SL-VN-6DEC19-3JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปาเมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
06 - 08 ธ.ค. 62
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
09 - 11 ธ.ค. 62
11,111
13,611
11,111
11,111
11,111
13 - 15 ธ.ค. 62
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
20 - 22 ธ.ค. 62
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
27 - 29 ธ.ค. 62
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
01 - 03 ม.ค. 63
12,999
15,499
12,999
12,999
12,999
03 - 05 ม.ค. 63
9,999
12,499
9,999
9,999
9,999
10 - 12 ม.ค. 63
9,888
12,388
9,888
9,888
9,888
17 - 19 ม.ค. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
24 - 26 ม.ค. 63
10,999
13,499
10,999
10,999
10,999
31 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
07 - 09 ก.พ. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
10 - 12 ก.พ. 63
8,888
11,388
8,888
8,888
8,888
14 - 16 ก.พ. 63
10,999
13,499
10,999
10,999
10,999
21 - 23 ก.พ. 63
10,777
13,277
10,777
10,777
10,777
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
10,888
13,388
10,888
10,888
10,888
06 - 08 มี.ค. 63
10,888
13,388
10,888
10,888
10,888
13 - 15 มี.ค. 63
10,888
13,388
10,888
10,888
10,888
20 - 22 มี.ค. 63
10,888
13,388
10,888
10,888
10,888
27 - 29 มี.ค. 63
12,955
15,455
12,955
12,955
12,955
03 - 05 เม.ย. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
10 - 12 เม.ย. 63
13,333
15,833
13,333
13,333
13,333
13 - 15 เม.ย. 63
15,555
18,055
15,555
15,555
15,555
17 - 19 เม.ย. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
20 - 22 เม.ย. 63
10,777
13,277
10,777
10,777
10,777
24 - 26 เม.ย. 63
11,111
13,611
11,111
11,111
11,111
01 - 03 พ.ค. 63
11,777
14,277
11,777
11,777
11,777
04 - 06 พ.ค. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
03 - 05 มิ.ย. 63
9,555
12,055
9,555
9,555
9,555

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน (030620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com