ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HKG14 ฮ่องกง ช้อปสนั่นลั่นเกาะ! 3 วัน 2 คืน (280320)
ทัวร์ฮ่องกง : HKG14 ฮ่องกง ช้อปสนั่นลั่นเกาะ! 3 วัน 2 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THG15-CX-HK-7NOV19-28MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
เมืองฮ่องกง - วัดหยวน หยวน
จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์
มงก๊กเลดี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก
จิมซาจุ่ย – Symphony Of Lights
ซิตี้เกท เอาท์เล็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วัดหยวน หยวน – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – มงก๊กเลดี้
X อาหาร X
  Day2 เมืองฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – Symphony of Lights
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองฮ่องกง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต – สนามบินเช็กแล็บก๊อก – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วัดหยวน หยวน – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – มงก๊กเลดี้
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – Symphony of Lights
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองฮ่องกง - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต – สนามบินเช็กแล็บก๊อก – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HKG14 ฮ่องกง ช้อปสนั่นลั่นเกาะ! 3 วัน 2 คืน (280320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com