ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,989
รหัสทัวร์ THG15-MS-HK-30APR-22OCT19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน MS
เมืองฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก
ร้านยางพารา –หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอิมฮองฮำ
โรงงานเครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall
สายการบิน : EGYPT AIR (MS)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,989-8,989 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น
X X อาหาร
  Day2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา – หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –วัดกวนอิมฮองฮา – โรงงาน เครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall – กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา – หล่อวู ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง –วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –วัดกวนอิมฮองฮา – โรงงาน เครื่องประดับ – Avenue of Stars - K 11 Mall – กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HKG10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N (221019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com