ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N (301219)
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N (301219)
เส้นทาง ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น 45,999
รหัสทัวร์ THP3-W5-IR-28JUN-30DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน W5
เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช– PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS –อิสฟาฮาน– อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – เตหะราน
X X X
  Day2 เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS –อิสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮิสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เตหะราน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เตหะราน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เตหะราน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เตหะราน – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน - ชีราช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS –อิสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮิสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เตหะราน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เตหะราน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อิหร่าน : IRA-UM8D-W5 THE ULTIMATE IN IRAN BY W5 8D5N (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อิหร่านขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com