ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน (271219)
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน (271219)
เส้นทาง ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THG16-W5-IR-11OCT-27DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน W5
ยาซ์ด-เมย์บอด-อีสฟาฮาน-เตหะราน-ชีราซ
เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด-แอบยาเนห์-คาชาน-
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - เตหะราน
X X X
  Day2 เตหะราน – ชีราซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เตหะราน - ชีราซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – ยาซ์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ยาซ์ด – เมย์บอด - อีสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อีสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เตหะราน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เตหะราน – ชีราซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เตหะราน - ชีราซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – ยาซ์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ยาซ์ด – เมย์บอด - อีสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อีสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
27 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
45,900
51,900
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน (271219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อิหร่านขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com