ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : GO2JAI-XW001 อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 2 คืน (221019)
ทัวร์อินเดีย : GO2JAI-XW001 อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 2 คืน (221019)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 16,888
รหัสทัวร์ THG1-XW-IN-16MAY-22OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล
วัดพระพิฆเนศ -  อักรา
อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-18,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี
X X X
  Day2 เดลลี- ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์– ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อักรา – เดลลี– กุตุบมีนาร์- ประตูชัย (India Gate) – สนามบินเดลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เดลลี- ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์– ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อักรา – เดลลี– กุตุบมีนาร์- ประตูชัย (India Gate) – สนามบินเดลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : GO2JAI-XW001 อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 2 คืน (221019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com