ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD04C อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 ค
ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD04C อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 ค
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THF4-FD-IN-27OCT19-19JAN20
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน FD
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน
มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ
นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล
ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62-ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 24,900-27,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
X อาหาร อาหาร
  Day2 คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดเชตะวันมหาวิหาร-บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD04C อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 ค
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com