ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : Pro Super Save คุ้มเวอร์!! เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน (061219)
ทัวร์ออสเตรเลีย : Pro Super Save คุ้มเวอร์!! เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน (061219)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ท
ราคาเริ่มต้น 34,900
รหัสทัวร์ THV3-SQ-AU-26JUN-6DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน SQ
เพิร์ธ-ล่องเรือแม่น้ำสวอน
ฟรีแมนเทิล-ร็อคกิ้งแฮม
ล่องเรือชมแมวน้ำ
Penguin Island
ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 34,900-37,500 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
X X X
  Day2 สิงคโปร์-เพิร์ธ -ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง
X อาหาร อาหาร
  Day3 เพิร์ธ -อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day4 เพิร์ธ -ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน้ำ-Penguin Island-ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day5 เพิร์ธ -สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สิงคโปร์-เพิร์ธ -ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เพิร์ธ -อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : เพิร์ธ -ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน้ำ-Penguin Island-ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เพิร์ธ -สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : Pro Super Save คุ้มเวอร์!! เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน (061219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ออสเตรเลียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com