ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG Spring in Australia เที่ยวเมืองเมลเบิร์น รถจักรไอน้ำโบราณ เกรทโอเชี่ยน (111219)
ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG Spring in Australia เที่ยวเมืองเมลเบิร์น รถจักรไอน้ำโบราณ เกรทโอเชี่ยน (111219)
เส้นทาง ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น
ทัวร์ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THN1-TG-AU-10OCT-11DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy
เกาะฟิลลิป - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
เกรทโอเชี่ยนโร้ด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
X X X
  Day2 เมลเบิร์น – ชมเมือง
X X อาหาร
  Day3 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy - เกาะฟิลลิป - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมลเบิร์น – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมลเบิร์น – ชมเมือง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy - เกาะฟิลลิป - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมลเบิร์น – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
11 - 15 ธ.ค. 62
56,900
64,800
56,900
51,900
48,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ออสเตรเลีย : AU94TG Spring in Australia เที่ยวเมืองเมลเบิร์น รถจักรไอน้ำโบราณ เกรทโอเชี่ยน (111219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ออสเตรเลียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com