ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3HEL-AY001 FINLAND AND ICELAND ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (200320)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3HEL-AY001 FINLAND AND ICELAND ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 109,900
รหัสทัวร์ THG1-AY-EU-20MAR-29MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน AY
อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร์
เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล 
เรคฮอลท์ -Golden Circle 
บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ 
อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ 
เฮกลา - น้ำตกสโกกาฟอสส์ 
ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล 
ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
ทะเลสาบโจกุลซาลอน 
อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ 
กรินก์วิก – บลูลากูน 
ล่องเรือชมปลาวาฬ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – เรคฮอลท์
X อาหาร อาหาร
  Day4 เรคฮอลท์ – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – เฮกลา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เฮกลา – น้ำตกสโกกาฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เรคยาวิค– ล่องเรือชมปลาวาฬ –สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day9 เฮลซิงกิ– สนามบิน
อาหาร X X
  Day10 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – เรคฮอลท์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เรคฮอลท์ – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – เฮกลา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เฮกลา – น้ำตกสโกกาฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เรคยาวิค– ล่องเรือชมปลาวาฬ –สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : เฮลซิงกิ– สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3HEL-AY001 FINLAND AND ICELAND ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (200320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com