ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : EUR34A MIRACLE ICELAND 10 วัน 7 วัน (270320)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : EUR34A MIRACLE ICELAND 10 วัน 7 วัน (270320)
เส้นทาง ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น 155,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-EU-24JAN-27MAR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
กรุงออสโล (นอร์เวย์) - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) 
บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ 
เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ 
น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) 
น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ - เซลฟอสส์ - South Shore 
น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง 
เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน 
ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - หมู่บ้านวิก 
หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก - เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก 
อาบน้ำแร่บลูลากูน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
X X X
  Day2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
X อาหาร อาหาร
  Day3 บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - บอร์กาเนส
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซลฟอสส์ - South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ถ้ำคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เรคยาวิก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : EUR34A MIRACLE ICELAND 10 วัน 7 วัน (270320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไอซ์แลนด์ขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com