ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เส้นทาง ทัวร์ลาว ปากเซ
ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THT24-DD-LA-12OCT19-21MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน DD
อุบลราชธานี - จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพระเพ็ง
น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน
อุทยานบาเจียง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 อุบลราชธานี - จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
X อาหาร อาหาร
  Day2 น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพระเพ็ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน – อุทยานบาเจียง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : อุบลราชธานี - จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพระเพ็ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน – อุทยานบาเจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ลาวขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : Sabaidee LuangPrabang Vientiane Vang Vieng 3 วัน 2 คืน (220320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,900
ทัวร์ลาว : Package Sabaidee Easy Tour หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com