ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : ZDME19 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6D3N (เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2) (270620)
ทัวร์รัสเซีย : ZDME19 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6D3N (เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2) (270620)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THZ1-EY-RU-1APR-27JUN20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน EY
เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้
ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
X X X
  Day2 สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
X อาหาร X
  Day3 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
อาหาร อาหาร X
  Day5 เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหาร X X
  Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
01 - 06 เม.ย. 63
27,999
35,899
27,999
27,999
27,999
03 - 08 เม.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
04 - 09 เม.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
09 - 14 เม.ย. 63
40,999
48,899
40,999
40,999
40,999
10 - 15 เม.ย. 63
45,999
53,899
45,999
45,999
45,999
11 - 16 เม.ย. 63
45,999
53,899
45,999
45,999
45,999
12 - 17 เม.ย. 63
45,999
53,899
45,999
45,999
45,999
13 - 18 เม.ย. 63
43,999
51,899
43,999
43,999
43,999
18 - 23 เม.ย. 63
28,999
36,899
28,999
28,999
28,999
21 - 26 เม.ย. 63
27,999
35,899
27,999
27,999
27,999
24 - 29 เม.ย. 63
28,999
36,899
28,999
28,999
28,999
25 - 30 เม.ย. 63
28,999
36,899
28,999
28,999
28,999
28 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
29 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
30,999
38,899
30,999
30,999
30,999
30 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 63
30,999
38,899
30,999
30,999
30,999
01 - 06 พ.ค. 63
30,999
38,899
30,999
30,999
30,999
02 - 07 พ.ค. 63
30,999
38,899
30,999
30,999
30,999
05 - 10 พ.ค. 63
30,999
38,899
30,999
30,999
30,999
06 - 11 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
09 - 14 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
15 - 20 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
16 - 21 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
23 - 28 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
26 - 31 พ.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
29 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
30 พ.ค. 63 - 04 มิ.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
02 - 07 มิ.ย. 63
30,999
38,899
30,999
30,999
30,999
03 - 08 มิ.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
06 - 11 มิ.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
16 - 21 มิ.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
20 - 25 มิ.ย. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999
27 มิ.ย. 63 - 02 ก.ค. 63
29,999
37,899
29,999
29,999
29,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : ZDME19 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6D3N (เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2) (270620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 TG มหัศจรรย์ Russia Winter Festival 6 วัน 4 คืน (040420)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 45,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com