ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : VKO04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D4N (280919)
ทัวร์รัสเซีย : VKO04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D4N (280919)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 36,999
รหัสทัวร์ THG15-W5-RU-22JUN-28SEP19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน W5
เมืองเซ เนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ -รถไฟความเร็วสูง SAPSAN –เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์– จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล -จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนน อารบัต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินปูลโกโว(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก )–เมืองเซ เนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน
X อาหาร อาหาร
  Day3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  Day4 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN –เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์– จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล
อาหาร อาหาร X
  Day5 จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนน อารบัต
อาหาร อาหาร X
  Day6 สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
อาหาร X X
  Day7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินปูลโกโว(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก )–เมืองเซ เนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : รถไฟความเร็วสูง SAPSAN –เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์– จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนน อารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : VKO04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D4N (280919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com