ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน (141219)
ทัวร์รัสเซีย : KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน (141219)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 42,888
รหัสทัวร์ THB12-KC-RU-20JUL-14DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน KC
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
-จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
–ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์– Sapsan train 
– พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo
-พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด 
– มหาวิหารเซนต์แซค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
X X X
  Day2 กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มอสโคว์ – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo
อาหาร อาหาร X
  Day4 พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์แซค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง)
อาหาร X X
  Day6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์แซค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน (141219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์รัสเซียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com