ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WEY0107F สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน ชมเขามองบลังค์ (101020)
ทัวร์ยุโรป : WEY0107F สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน ชมเขามองบลังค์ (101020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-20FEB-10OCT20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EY
เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ 
อีวัวร์ – โลซานน์ – มองเทรอซ์ 
ปราสาทชิลลอง - มิลาน – ดูโอโม 
ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – โรม
มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร 
นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ 
โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
เข้าชมพิธิภัณฑ์เฟอร์รารี่ & ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทฟิเดนซ่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – กรุงเจนีวา
X X X
  Day2 เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์
X อาหาร อาหาร
  Day3 เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – มิลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มิลาน – ดูโอโม – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ฟิเดนซ่า เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ – ปราโต้
อาหาร X อาหาร
  Day5 ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่าฟลอเรนซ์ –ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – กรุงโรม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  Day7 อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – กรุงเจนีวา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – มิลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิลาน – ดูโอโม – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ฟิเดนซ่า เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ – ปราโต้
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่าฟลอเรนซ์ –ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – กรุงโรม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WEY0107F สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี 7 วัน ชมเขามองบลังค์ (101020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com