ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-26SEP-30DEC19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค –โฮเฮนชวาเกา– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัทท์- พัสเซา
เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก
เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
ปราสาทปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์แมน
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์
Outlet Parndorf –เวียนนา-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
สวนสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มิวนิค –โฮเฮนชวาเกา– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์- ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัทท์- พัสเซา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก- เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
อาหาร อาหาร X
  Day5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์แมน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่ สแควร์–ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf –เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร X X
  Day8 เวียนา –เดินทางกลับ
อาหาร X X
  Day9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค –โฮเฮนชวาเกา– เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์- ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัทท์- พัสเซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก- เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์– ป้อมฟิชเชอร์แมน มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่ สแควร์–ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf –เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ สวนสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : เวียนา –เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
30 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63
69,900
86,800
-
69,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com