ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS (160320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS (160320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 38,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-2-16MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
เข้าชมปราสาทปราก
สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาวา
บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
X X อาหาร
  Day3 ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
อาหาร อาหาร X
  Day6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร X X
  Day7 ดูไบ - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS (160320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com