ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย : GQ1KUL-MH002 MALAYSIA ENJOY LEGOLAND 3 วัน 2 คืน (190620)
ทัวร์มาเลเซีย : GQ1KUL-MH002 MALAYSIA ENJOY LEGOLAND 3 วัน 2 คืน (190620)
เส้นทาง ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THG1-MH-MY-17JAN-19JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน MH
กัวลาลัมเปอร์ - ยะโฮร์บาห์รู
ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต
เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์
มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู)
สุเหร่าสีน้ำเงิน - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด
พระราชวังอิสตานาเนการา-ตึกแฝดปิโตรนาส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) – ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต
X อาหาร อาหาร
  Day2 เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์ – กัวลาลัมเปอร์
อาหาร X อาหาร
  Day3 มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา - ตึกแฝดปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) – ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์ – กัวลาลัมเปอร์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา - ตึกแฝดปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเลเซีย : GQ1KUL-MH002 MALAYSIA ENJOY LEGOLAND 3 วัน 2 คืน (190620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์มาเลเซียขายดี
ทัวร์มาเลเซีย : THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน (260620)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 6,999
ทัวร์มาเลเซีย : Hilight Of Malaysia 4 วัน 3 คืน (130420)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,999
ทัวร์มาเลเซีย : GQ1KUL-MH002 MALAYSIA ENJOY LEGOLAND 3 วัน 2 คืน (190620)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย : DUO PLUS MAL-SIN 4 วัน 3 คืน (070520)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์มาเลเซีย : Completely Malaysia-Singapore 6 วัน 5 คืน (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com