ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (241119)
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (241119)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THP14-FD-HK-12MAY-24NOV19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า – THE VENETIAN – จูไห่
ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว
จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)– มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN –จูไห่
X อาหาร อาหาร
  Day2 จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว-จิวเวลรี่-อ่าวน ้าตื้น –ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
อาหาร อาหาร X
  Day3 วัดผู่ถ่อ–หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย– มาเก๊า –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)– มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN –จูไห่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว-จิวเวลรี่-อ่าวน ้าตื้น –ช้อปปิ้งจมิซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดผู่ถ่อ–หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย– มาเก๊า –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (241119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com