ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ภูฏาน : FIT10 BHUTAN 5 วัน 4 คืน (311220)
ทัวร์ภูฏาน : FIT10 BHUTAN 5 วัน 4 คืน (311220)
เส้นทาง ทัวร์ภูฏาน
ราคาเริ่มต้น 41,800
รหัสทัวร์ THS15-KB-BT-1JAN-31DEC20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน KB
พาโร - มณฑลทิมพู
ทิมพู – โดชูลา – โลเบซ่า
มณฑลพูนาคา – มณฑลทิมพู
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร - พาโร - มณฑลทิมพู
X X X
  Day2 ทิมพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา
X X X
  Day3 มณฑลพูนาคา – มณฑลทิมพู – พาโร
X X X
  Day4 เยี่ยมชมเมืองพาโร
X X X
  Day5 เยี่ยมชมเมืองพาโร - กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร - พาโร - มณฑลทิมพู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ทิมพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : มณฑลพูนาคา – มณฑลทิมพู – พาโร
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ : เยี่ยมชมเมืองพาโร
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ : เยี่ยมชมเมืองพาโร - กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
แพ็กเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ภูฏาน : FIT10 BHUTAN 5 วัน 4 คืน (311220)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ภูฏานขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com