ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD001 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (301219)
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD001 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (301219)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 3,333
รหัสทัวร์ THB15-DD-MM-13OCT-30DEC19
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน DD
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตะทาวน์-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)- เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพ ทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)- เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพ ทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 10 ธ.ค. 62
3,888
-
3,888
3,888
3,888
11 - 11 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
12 - 12 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
14 - 14 ธ.ค. 62
3,888
-
3,888
3,888
3,888
15 - 15 ธ.ค. 62
3,888
-
3,888
3,888
3,888
17 - 17 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
18 - 18 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
19 - 19 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
21 - 21 ธ.ค. 62
3,888
-
3,888
3,888
3,888
22 - 22 ธ.ค. 62
3,888
-
3,888
3,888
3,888
24 - 24 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
25 - 25 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
26 - 26 ธ.ค. 62
3,333
-
3,333
3,333
3,333
28 - 28 ธ.ค. 62
4,988
-
4,988
4,988
4,988
29 - 29 ธ.ค. 62
4,988
-
4,988
4,988
4,988
30 - 30 ธ.ค. 62
4,588
-
4,588
4,588
4,588

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD001 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์พม่าขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com