ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-BI001 บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน (201020)
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-BI001 บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน (201020)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ทัวร์บรูไน
ราคาเริ่มต้น 25,900
รหัสทัวร์ THG1-BI-ID-14APR-20OCT20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน BI
บรูไน – บาหลี - ศูนย์ผ้าบาติก 
หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ 
วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) 
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค์
บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน 
ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน 
ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต 
Kecak Dance - บรูไน - หมู่บ้านกลางน้ำ 
พระราชวัง Istana Nurul Iman 
มัสยิด Omar Ali Saiffuddien 
พิพิธภัณฑ์Royal Regalia 
มัสยิด Jame  Asr Hassanil Bolkiah 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี
X X X
  Day2 ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต – Kecak Dance
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์Royal Regalia–หมู่บ้านกลางน้ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต – Kecak Dance
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์Royal Regalia–หมู่บ้านกลางน้ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : GQ3DPS-BI001 บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน (201020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์บาหลี : BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com