ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : DPS1-GA Paradise I บาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน (121219)
ทัวร์บาหลี : DPS1-GA Paradise I บาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน (121219)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 32,999
รหัสทัวร์ THW2-GA-ID-22AUG-12DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน GA
จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า
-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่
-พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ
-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน
-บาหลี-เดนพาซาร์-บาร็องแดนซ์
-ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี
-วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน
-อูบุด-หาดจิมบาลัน-วัดเม็งวี
-เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน
-วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต  
-หาดจิมบารัน-ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์
-เดนพาซาร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่
X X อาหาร
  Day2 พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต -หาดจิมบารัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต -หาดจิมบารัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : DPS1-GA Paradise I บาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน (121219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์บาหลี : BALI-PREMIUM 4 DAYS (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com