ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บาหลี : BALI001 บาหลี-ทานาห์ลอต-เบซากีห์-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน (291219)
ทัวร์บาหลี : BALI001 บาหลี-ทานาห์ลอต-เบซากีห์-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน (291219)
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 26,900
รหัสทัวร์ THS6-TG-ID-29DEC19-1JAN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เดนปาซาร์ (บาหลี) - วัดอูลูวาตู ULUWATU – หาดจิมบารัน
-วัดเบซากีห์ – ผ้าบาติก – ภเูขาไฟคินตามณี– วัดเทมภัคสิริงค์
-วัดทามาอายุน – เทอืกเขาเบดกูัล – ทะเลสาบบราตัน 
– วิหารทานาห์ลอต-สวนพระวิษณุ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง–เดนปาซาร์ (บาหลี) - วัดอูลูวาตู ULUWATU – หาดจิมบารัน
X อาหาร อาหาร
  Day2 วัดเบซากีห์ – ผ้าบาติก – ภเูขาไฟคินตามณี– วัดเทมภัคสิริงค์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดทามาอายุน – เทอืกเขาเบดกูัล – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ลอต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง–เดนปาซาร์ (บาหลี) - วัดอูลูวาตู ULUWATU – หาดจิมบารัน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเบซากีห์ – ผ้าบาติก – ภเูขาไฟคินตามณี– วัดเทมภัคสิริงค์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดทามาอายุน – เทอืกเขาเบดกูัล – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ลอต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนพระวิษณุ - เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บาหลี : BALI001 บาหลี-ทานาห์ลอต-เบซากีห์-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์บาหลี : PRIME BALI 3D2N (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์บาหลี : BALI-PREMIUM 4 DAYS (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 26,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com