ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์บรูไน : FT-DPS BI01V เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (210320)
ทัวร์บรูไน : FT-DPS BI01V เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (210320)
เส้นทาง ทัวร์บรูไน
ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 21,991
รหัสทัวร์ THF4-BI-ID-8FEB-21MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน BI
บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี
ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (ตัมปะซิริง)
ตลาดปราบเซียน - วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)
เทือกเขาเบดูกัล – วัดอูลันดานูบราตัน
ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต
ร้านขายของที่ระลึก – สวนวิษณุ
จุดชมวิว Water Blow –  บรูไน
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ
ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน – บาหลี
X X X
  Day2 ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (ตัมปะซิริง) – ตลาดปราบเซียน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านขายของที่ระลึก – สวนวิษณุ – จุดชมวิว Water Blow – อิสระเวลา ณ หาดจิมบารัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 บาหลี – บรูไน – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ – ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman – บรูไน – กรุงเทพฯ
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน – บาหลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (ตัมปะซิริง) – ตลาดปราบเซียน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านขายของที่ระลึก – สวนวิษณุ – จุดชมวิว Water Blow – อิสระเวลา ณ หาดจิมบารัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บาหลี – บรูไน – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ – ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman – บรูไน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์บรูไน : FT-DPS BI01V เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (210320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com