ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) (271219)
ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) (271219)
เส้นทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ช
ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์
ราคาเริ่มต้น 129,900
รหัสทัวร์ THE9-SQ-NZ-12AUG-27DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
สายการบิน SQ
อ๊อคแลนด์–โรโตรัว– ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
–อะโกรโดม – หมู่บ้านฮอบบิท –ไวโตโม 
–โอ๊คแลนด์– ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค
-นั่งรถไฟ Taieri Railway– ควีนส์ทาวน์ 
–ยอดเขาโคโรเน็ท-มิลฟอร์ดซาวน์ 
-วานาคา –โอมาราม่า –อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก
–4 WD ชมหุบเขาทัสมาน –เทคาโป
–แอชเบอร์ตัน –ไคร์สท์เชิร์ช
-ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า- สิงคโปร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานค
X X X
  Day2 อ๊อคแลนด์–โรโตรัว
X X อาหาร
  Day3 โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี–อะโกรโดม – หมู่บ้านฮอบบิท –ไวโตโม –โอ๊คแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โอ๊คแลนด์– ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นั่งรถไฟ Taieri Railway– ควีนส์ทาวน์ –ยอดเขาโคโรเน็ท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 วานาคา –โอมาราม่า –อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก–4 WD ชมหุบเขาทัสมาน –เทคาโป
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เทคาโป –แอชเบอร์ตัน –ไคร์สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า–ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day10 ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์-กรุงเทพ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานค
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อ๊อคแลนด์–โรโตรัว
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี–อะโกรโดม – หมู่บ้านฮอบบิท –ไวโตโม –โอ๊คแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โอ๊คแลนด์– ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นั่งรถไฟ Taieri Railway– ควีนส์ทาวน์ –ยอดเขาโคโรเน็ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : วานาคา –โอมาราม่า –อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก–4 WD ชมหุบเขาทัสมาน –เทคาโป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เทคาโป –แอชเบอร์ตัน –ไคร์สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า–ไคร้สท์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์-กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์นิวซีแลนด์ : 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้) (271219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์นิวซีแลนด์ขายดี
ทัวร์นิวซีแลนด์ : NZ90TG North AKL Hobbit ROT 6 DAYS 4 NIGHTS (101219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 75,900
ทัวร์นิวซีแลนด์ : Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights (271219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 89,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com