ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 29,555
รหัสทัวร์ THP3-KC-TR-5NOV-31DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน KC

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่

ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองคูซาดาซึ

เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT

ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส

เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย

ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

พระราชวังทอปกาปึ-เมืองอัลมาตี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ -อัลมาตี้-อิสตันบูล
X X X
  Day2 อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT-ปามุคคาเล่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังทอปกาปึ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
อาหาร X X
  Day8 เมืองอัลมาตี้-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ -อัลมาตี้-อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT-ปามุคคาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังทอปกาปึ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : เมืองอัลมาตี้-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 17 ธ.ค. 62
29,999
37,499
29,999
29,999
29,999
24 - 31 ธ.ค. 62
33,888
41,388
33,888
33,888
33,888
31 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63
37,888
46,888
37,888
37,888
37,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ตุรกีขายดี
ทัวร์ตุรกี : EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (231219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,900
ทัวร์ตุรกี : IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (311219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 27,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ตุรกี : IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (261219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์ตุรกี : TUR-HH8D-KC HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (311219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,555
ทัวร์ตุรกี : TK304 มนต์รัก TURKEY 8 วัน 6 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ตุรกี : TK305 มนต์เสน่ห์ TURKEY 8 วัน 6 คืน (110320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com