ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX01 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5D2N (เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์) (25091
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX01 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5D2N (เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์) (25091
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 25,999
รหัสทัวร์ THZ1-JL-JP-24JUL-25SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน JL
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสิ- วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั้น- ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซีจิ – อิออน จัสโก้- นารา – วัดโทไดจิ– ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสิ- วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั้น
X อาหาร X
  Day3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซีจิ – อิออน จัสโก้
อาหาร อาหาร X
  Day4 นารา – วัดโทไดจิ– ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
อาหาร X X
  Day5 สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสิ- วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั้น
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซีจิ – อิออน จัสโก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : นารา – วัดโทไดจิ– ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : ZKIX01 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5D2N (เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์) (25091
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com