ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ149 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า (150320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ149 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า (150320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 18,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-JP-7JAN-15MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ
อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท
พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ-หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
X X X
  Day2 เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ
อาหาร X X
  Day5 สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
07 - 11 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
08 - 12 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
09 - 13 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
10 - 14 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
11 - 15 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
12 - 16 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
13 - 17 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
14 - 18 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
15 - 19 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
16 - 20 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
17 - 21 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
18 - 22 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
19 - 23 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
20 - 24 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
21 - 25 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
22 - 26 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
23 - 27 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
24 - 28 ม.ค. 63
21,888
29,788
21,888
-
-
02 - 06 มี.ค. 63
18,888
26,788
18,888
-
-
03 - 07 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
04 - 08 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
05 - 09 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
06 - 10 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
07 - 11 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
08 - 12 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
09 - 13 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
10 - 14 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
11 - 15 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
12 - 16 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
13 - 17 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
14 - 18 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-
15 - 19 มี.ค. 63
22,888
30,788
22,888
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ149 TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า (150320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com