ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 18,777
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-11FEB-17MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ
ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี
กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ 
เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองฟุกุชิมะ 
หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ   
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ 
ออนเซ็นเท้า - โตเกียว - Duty Free 
ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิออนมอล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  Day3 ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ
อาหาร อาหาร X
  Day4 หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ – ออนเซ็นเท้า - โตเกียว - Duty Free - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร X X
  Day5 อิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ – ออนเซ็นเท้า - โตเกียว - Duty Free - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : อิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com