ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 17,999
รหัสทัวร์ THS21-XW-JP-15NOV19-21FEB20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-โตเกียวสกายทรี                   
โกเทมบะ เอ้าท์เลต-ทะเลสาบคาวากุจิโกะ-กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
แช่ออนเซ็นธรรมชาติ-ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใส-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ
กันดั้มโอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-สะพานสายรุ้ง 
OPTION A เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION B   
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ– โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ เอ้าท์เลต – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
X อาหาร X
  Day3 ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- หมู่บ้านน้ำใส– เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ – กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง OPTION A เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION B
อาหาร X X
  Day5 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ– โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ เอ้าท์เลต – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- หมู่บ้านน้ำใส– เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ – กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง OPTION A เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION B
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
09 - 13 ม.ค. 63
18,777
24,777
18,777
-
-
16 - 20 ม.ค. 63
18,777
24,777
18,777
-
-
17 - 21 ม.ค. 63
18,777
24,777
18,777
-
-
23 - 27 ม.ค. 63
18,777
24,777
18,777
-
-
24 - 28 ม.ค. 63
18,777
24,777
18,777
-
-
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
18,777
24,777
18,777
-
-
12 - 16 ก.พ. 63
19,777
25,777
19,777
-
-
14 - 18 ก.พ. 63
19,777
25,777
19,777
-
-
20 - 24 ก.พ. 63
19,777
25,777
19,777
-
-
21 - 25 ก.พ. 63
19,777
25,777
19,777
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com