ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZPVG01 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5D3N (เลสโก อาซ้อใหญ่ EP.3) (180320)
ทัวร์จีน : ZPVG01 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5D3N (เลสโก อาซ้อใหญ่ EP.3) (180320)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน หังโจว
ราคาเริ่มต้น 7,888
รหัสทัวร์ THZ1-CZ-CN-4NOV19-18MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน CZ
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถราง)
ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
ร้านผ้าไหม  - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
ร้านยางพารา - เมืองเซี่ยงไฮ้
ร้านยาบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ย่านซินเทียนตี้
ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
X X X
  Day2 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองอู๋ซี – ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองหังโจว – ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ย่านซินเทียนตี้ – ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอู๋ซี – ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองหังโจว – ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ย่านซินเทียนตี้ – ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
09 - 13 ธ.ค. 62
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
18 - 22 ธ.ค. 62
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
25 - 29 ธ.ค. 62
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
15,888
18,887
15,888
18,888
18,888
08 - 12 ม.ค. 63
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
13 - 17 ม.ค. 63
8,888
11,887
8,888
11,888
11,888
05 - 09 ก.พ. 63
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
10 - 14 ก.พ. 63
8,888
11,887
8,888
11,888
11,888
19 - 23 ก.พ. 63
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
24 - 28 ก.พ. 63
8,888
11,887
8,888
11,888
11,888
04 - 08 มี.ค. 63
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888
09 - 13 มี.ค. 63
8,888
11,887
8,888
11,888
11,888
18 - 22 มี.ค. 63
9,888
12,887
9,888
12,888
12,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZPVG01 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5D3N (เลสโก อาซ้อใหญ่ EP.3) (180320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com