ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZPEK04 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) (301119)
ทัวร์จีน : ZPEK04 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) (301119)
เส้นทาง ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-CN-10MAY-30NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส-ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) 
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว-ร้านใบชา 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-24,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรม ปักกิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้ง เดอะเพลส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรม ปักกิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้ง เดอะเพลส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZPEK04 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6D4N (เลสโก กำแพงหมื่นลี้) (301119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com