ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZRH08 SWITZERLAND SO COOL 8D5N
ZRH08 SWITZERLAND SO COOL  8D5N
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,999
รหัสทัวร์ THG15-CX-CH-19OCT-26OCT-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน CX
สะพานไม้โบราณชาเปล  
กระเช้า Eiger Express ตัวใหม่ล่าสุด 
พิชิต จุงเฟรา Top of Europe  
เที่ยว Zermatt หมู่บ้านสุดโรแมนติค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
  Day2 สนามบินซูริค – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุเจ็ดโด้
X อาหาร X
  Day3 โลซานน์ – ศาลาไทย – ทาซ – เซอร์แมท
อาหาร อาหาร X
  Day4 เวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สิงโตหิน แกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ– ถนน ออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร อาหาร X
  Day7 สนามบินซูริค – ฮ่องกง
อาหาร X X
  Day8 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินซูริค – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุเจ็ดโด้
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : โลซานน์ – ศาลาไทย – ทาซ – เซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สิงโตหิน แกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ– ถนน ออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินซูริค – ฮ่องกง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZRH08 SWITZERLAND SO COOL 8D5N
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com