ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGZRH-2307WY สวิตเซอร์เเลนด์ ซูริค เซอร์เเมท ทาซ อินเทอร์ลาเก้น
ZGZRH-2307WY  สวิตเซอร์เเลนด์ ซูริค เซอร์เเมท ทาซ อินเทอร์ลาเก้น
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,990
รหัสทัวร์ THZ1-WY-CH-18OCT-24OCT-2023
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน WY
ชมทะเลสาบเออชีเนิน
ชมหอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
ชมศาลาว่าการเมืองเบิร์น
ชมสถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล
ชมยอดเขาจุงเฟรา –ถ้ําน้ําแข็งพันปี
ชมหินแกะสลัก –สะพานไม้ชาเปล
ชมโบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ –โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ชมป้อมปราการลินเดนฮอฟ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินมัสกัต -สนามบินซูริค - เมืองซูริค
X X X
  Day2 เมืองซูริค – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – ทะเลสาบเออชีเนิน - เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ําตาล – ถนน บาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ – น้ําพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
อาหาร อาหาร X
  Day3 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต –ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองทาซ - เมืองอันเดอร์แมท - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ ลาเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล –ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ - ธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ –ยอดเขาจุงเฟรา –ถ้ําน้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ –ธารน้ําแข็ง – ที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป -เมืองลูเซิร์น –อนุสาวรีย์สิงโต หินแกะสลัก –สะพานไม้ชาเปล
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค –โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ –โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟ รอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ -ถนนบานโฮฟซตราสเซอ -ถนน ออกัสตินเนอร์กาส –สนามบินซูริค
อาหาร X X
  Day7 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินมัสกัต -สนามบินซูริค - เมืองซูริค
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองซูริค – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – ทะเลสาบเออชีเนิน - เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ําตาล – ถนน บาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ – น้ําพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต –ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองทาซ - เมืองอันเดอร์แมท - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล –ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ - ธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ –ยอดเขาจุงเฟรา –ถ้ําน้ําแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ –ธารน้ําแข็ง – ที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป -เมืองลูเซิร์น –อนุสาวรีย์สิงโต หินแกะสลัก –สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค –โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ –โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟ รอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ -ถนนบานโฮฟซตราสเซอ -ถนน ออกัสตินเนอร์กาส –สนามบินซูริค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGZRH-2307WY สวิตเซอร์เเลนด์ ซูริค เซอร์เเมท ทาซ อินเทอร์ลาเก้น
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com