ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGZRH-2305SQ สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ทาซ เซอร์เเมท ลูเซิร์น ปารีส
ZGZRH-2305SQ สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ทาซ เซอร์เเมท ลูเซิร์น ปารีส
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 89,990
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-CH-17SEP-16OCT-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน SQ
ชมโบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์– โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
ชมป้อมปราการลินเดนฮอฟ 
ชมประตูเมืองโบราณ
ชมหอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต
ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
ขมพิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum
ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ช็อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินชางงี
X X X
  Day2 สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์– โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส เมืองเบิร์น – เซนทรัม พอล คลี - บ่อหมีสีน้ําตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
X อาหาร X
  Day3 หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น
อาหาร อาหาร X
  Day4 หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง –เมืองบาเซิล - พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum - เมืองเก่าบาเซิล - บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
อาหาร X X
  Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี
อาหาร X X
  Day8 สนามบินชางงี– สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินชางงี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์– โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส เมืองเบิร์น – เซนทรัม พอล คลี - บ่อหมีสีน้ําตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านทาซ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – อิสระช้อปปิ้ง –เมืองบาเซิล - พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum - เมืองเก่าบาเซิล - บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองดีจอง – เมืองปารีส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินชางงี– สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGZRH-2305SQ สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ทาซ เซอร์เเมท ลูเซิร์น ปารีส
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com