ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGTBS-2402GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี 8 วัน 5 คืน
ZGTBS-2402GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 49,990
รหัสทัวร์ THZ1-GF-GD-08MAR-17MAY-2024
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน GF
พิพิธภัณฑ์สตาลิน 
เมืองอัพลีสสิค 
ป้อมอนานูรี
อ่างเก็บน้ำซินวาลี
นั่งรถ 4 4WD 
โบสถ์เกอร์เกตี้ 
รูมคาซเบกี้ โฮเทล 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย &จอร์เจีย
กำแพงเมืองโบราณ
ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
วิหารสเวติสโคเวลี 
วิหารจวารี 
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 
โบสถ์ทรีนิตี้
สะพานแห่งสันติภาพ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
โรงอาบน้ำโบราณ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินบาห์เรน สนามบินทบิลิซี่ ชาเดอนี่สตรีท
X X อาหาร
  Day3 เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน เมืองอัพลีสสิค ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองกูดาอูรี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองคาซเบกี้ นั่งรถ 4 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ รูมคาซเบกี้ โฮ เทล อนุสรณ์สถานรัสเซีย &จอร์เจีย เมืองทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองไซห์นากิ กำแพงเมืองโบราณ อารามบอดบี เมืองค วาเรลี ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองมิทสเคต้า วิหารสเวติสโคเวลี วิหารจวารี อนุสาวรีย์ ประวัติศาสตร์จอร์เจีย โบสถ์ทรีนิตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 สะพานแห่งสันติภาพ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า มารดาแห่งจอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี สนามบินทบิลิซี่ สนามบินบา ห์ เรน สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
  Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินบาห์เรน สนามบินทบิลิซี่ ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน เมืองอัพลีสสิค ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองกูดาอูรี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองคาซเบกี้ นั่งรถ 4 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ รูมคาซเบกี้ โฮ เทล อนุสรณ์สถานรัสเซีย &จอร์เจีย เมืองทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองไซห์นากิ กำแพงเมืองโบราณ อารามบอดบี เมืองค วาเรลี ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองมิทสเคต้า วิหารสเวติสโคเวลี วิหารจวารี อนุสาวรีย์ ประวัติศาสตร์จอร์เจีย โบสถ์ทรีนิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สะพานแห่งสันติภาพ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า มารดาแห่งจอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี สนามบินทบิลิซี่ สนามบินบา ห์ เรน สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGTBS-2402GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี 8 วัน 5 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์เจียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com