ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGTBS-2320QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 1 คืน)
ZGTBS-2320QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 1 คืน)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 49,990
รหัสทัวร์ THZ1-QR-GD-10NOV-09DEC-2023
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน QR
วิหารจวารี 
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
สะพานแห่งสันติภาพ 
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ
กูดาอูรี รูมคาซเบกี้ โฮเทล 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย &จอร์เจีย 
เมืองคาซเบกี้ 
นั่งรถ 4 4WD 
โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมอนานูรี 
อ่างเก็บน้ำซินวาลี
พิพิธภัณฑ์สตาลิน
กำแพงเมืองโบราณ
ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
โบสถ์ตรีนิตี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฮามัด สนามบินทบิลิซี่
X X X
  Day2 เมืองมิทสเคต้า วิหารจวารี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย สะพานแห่งสันติภาพ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า มารดาแห่งจอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโน ตูบานี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ กูดาอูรี รูมคาซเบกี้ โฮเทล อนุสรณ์ สถานรัสเซีย &จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ นั่งรถ 4 4WD – โบสถ์ เกอร์เกตี้ เมืองกูดาอูรี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ สตาลิน เมืองอัพลีสสิค ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองไซห์นากิ กำแพงเมืองโบราณ อารามบอดบี เมือง ควาเรลี ลิ้มรสไวน์ควาเรลี ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โบสถ์ตรีนิตี้ สนามบินทบิลิซี่ สนามบินฮามัด
อาหาร X X
  Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฮามัด สนามบินทบิลิซี่
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมิทสเคต้า วิหารจวารี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย สะพานแห่งสันติภาพ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า มารดาแห่งจอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโน ตูบานี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ กูดาอูรี รูมคาซเบกี้ โฮเทล อนุสรณ์ สถานรัสเซีย &จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ นั่งรถ 4 4WD – โบสถ์ เกอร์เกตี้ เมืองกูดาอูรี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ สตาลิน เมืองอัพลีสสิค ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองไซห์นากิ กำแพงเมืองโบราณ อารามบอดบี เมือง ควาเรลี ลิ้มรสไวน์ควาเรลี ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โบสถ์ตรีนิตี้ สนามบินทบิลิซี่ สนามบินฮามัด
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGTBS-2320QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 1 คืน)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์เจียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com