ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGTBS-2315QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
ZGTBS-2315QR  จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 49,990
รหัสทัวร์ THZ1-QR-GD-20SEP-26OCT-2023
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน QR
เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี 
ฃมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
สะพานแห่งสันติภาพ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี
ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย
ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน
ชมกําแพงเมืองโบราณ
ชมโบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่
X X X
  Day2 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อม นาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโน ตูบานี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี – รูมคาซเบกี้ โฮเทล – อนุสรณ์ สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์ เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ําซินวาลี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร X
  Day5 เมืองไซห์นากิ – กําแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมือง ควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร อาหาร X
  Day6 โบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด
อาหาร X X
  Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อม นาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโน ตูบานี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี – รูมคาซเบกี้ โฮเทล – อนุสรณ์ สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์ เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ําซินวาลี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองไซห์นากิ – กําแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมือง ควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : โบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGTBS-2315QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์เจียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com