ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGTBS-2314GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 2 คืน) 8 วัน 5 คืน
ZGTBS-2314GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 2 คืน) 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 50,990
รหัสทัวร์ THZ1-GF-GD-27OCT-05JAN-2024
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน GF
พิพิธภัณฑ์สตาลิน
ป้อมอนานูรี
อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย
นั่งรถ 4WD
โบสถ์เกอร์เกตี้
วิหารสเวติสโคเวลี
วิหารจวารี
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
กําแพงเมืองโบราณ
ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
สะพานแห่งสันติภาพ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี
โบสถ์ทรีนิตี้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – เมืองกอรี
X X อาหาร
  Day3 เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ํา ซินวาลี – เมืองกูดาอูรี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – รูมคาซเบกี้ โฮ เทล – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองไซห์นากิ – กําแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองค วาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาเรนห์
อาหาร อาหาร X
  Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – เมืองกอรี
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ํา ซินวาลี – เมืองกูดาอูรี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – รูมคาซเบกี้ โฮ เทล – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองไซห์นากิ – กําแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองค วาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาเรนห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGTBS-2314GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 2 คืน) 8 วัน 5 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์เจียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com