ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGSXR-23066E ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค 6 วัน 5 คืน
ZGSXR-23066E ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 27,990
รหัสทัวร์ THZ1-6E-IN-05DEC-2023-03MAR-2024
ระยะเวลา 6วัน5คืน
สายการบิน 6E
ทะเลสาบดาล
เทือกเขากุลมาร์ค
นั่งกระเช้าลอยฟ้า
ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
เทือกเขาโซนามาร์ค 
ธารน้าแข็งกราเซีย
สวนโมกุล  
สวนชาลิมาร์  
สวนนิชาท 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
X X X
  Day2 สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม - ศรีนาคา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์ เทือกเขากุลมาร์ค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้าแข็งกราเซีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - พาฮาลแกรม - ศรีนาคา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทะเลสาบดาล - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์ เทือกเขากุลมาร์ค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศรีนาคา - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้าแข็งกราเซีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGSXR-23066E ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค 6 วัน 5 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อินเดียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com