ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGLHR-2303BR อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบูลี่ บาธ 6 วัน 4 คืน
ZGLHR-2303BR  อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบูลี่ บาธ 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 69,990
รหัสทัวร์ THZ1-BR-UK-19OCT-29NOV-2023
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน BR
ถ่ายรูปคู่กับ หอนาฬิกาบิ๊กเบน  
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
เมนูพิเศษ!! Fish&Chips
แถมฟรี กระเป๋าใส่รองเท้า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน
X X X
  Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ําโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
อาหาร X X
  Day5 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้ง แฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
อาหาร อาหาร X
  Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ําโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้ง แฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGLHR-2303BR อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบูลี่ บาธ 6 วัน 4 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์อังกฤษขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com