ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGKTM-2305WE เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน
ZGKTM-2305WE  เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 26,990
รหัสทัวร์ THZ1-WE-NP-16NOV-03JAN-2024
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน WE
ไฮไลท์ ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย"
เมืองนากาก๊อต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล
เมืองกาฐมัณฑุ
สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ 
มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น วิวเทือกเขาหิมาลัย
ชมมหาเจดีย์โพธิ์นาถ 
ย่านถนนทาเมล
ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
พิเศษ พักนากาก็อต 1 คืน
พิเศษ ชิมไวน์ข้าวเนปาล
พิเศษ เมนูอาหารดั้งเดิมของเนปาล
พิเศษ เมนูอาหารไทย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง
X X อาหาร
  Day2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGKTM-2305WE เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เนปาลขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com