ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGFUK-2312VZ ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ 5 วัน 3 คืน
ZGFUK-2312VZ ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 19,990
รหัสทัวร์ THZ1-VZ-JP-01SEP-04OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน VZ
สวนริมทะเลยูมิโนนะ 
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าคุชิดะ 
กันดั้มพาร์ค
บ่อทะเลเดือด 
จิโกกุ เมกุริ  
ดิวตี้ฟรี
อิออน มอลล์
เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซ ฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดัม้ พาร์ค
X X X
  Day3 เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ดิวตี้ฟรี อิออน มอลล์
อาหาร อาหาร X
  Day4 เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุ โอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวัน และค่า ตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซ ฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดัม้ พาร์ค
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ดิวตี้ฟรี อิออน มอลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุ โอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวัน และค่า ตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGFUK-2312VZ ฟุคุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ 5 วัน 3 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com