ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGCDG-2304WY ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน
ZGCDG-2304WY   ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 69,990
รหัสทัวร์ THZ1-WY-EU-08OCT-05JAN-2024
ระยะเวลา 8วัน6คืน
สายการบิน WY
ชมหอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส
ล่องเรือบาโตมูช
ชมแม่น้ําแซนด์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ชมโรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่
ช็อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
ชมมหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
ชมประตูเมืองโบราณ
ชมทะเลสาบเบรียนซ์
ชมบ่อหมีกรุงเบิร์น
ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก
ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์
ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
ชมสะพานไม้ชาเปล
ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ปารีส
X X X
  Day2 เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช ชม แม่น้ําแซนด์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองปารีส - เมืองดีจอง – เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโล ซานน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราณ – บ่อหมีกรุงเบิร์น – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนช้อปปิ้งย่าน Höheweg
อาหาร X X
  Day5 เมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์ – ถ้ํา น้ําแข็ง – ทิตลิส คลิฟ วอร์ค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล
อาหาร อาหาร X
  Day6 เมืองลูเซิร์น – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้
อาหาร อาหาร X
  Day7 เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – สนาม บินมัสกัต
อาหาร X X
  Day8 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ปารีส
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช ชม แม่น้ําแซนด์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองปารีส - เมืองดีจอง – เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโล ซานน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราณ – บ่อหมีกรุงเบิร์น – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนช้อปปิ้งย่าน Höheweg
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์ – ถ้ํา น้ําแข็ง – ทิตลิส คลิฟ วอร์ค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – สนาม บินมัสกัต
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGCDG-2304WY ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com