ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VZRH75WY-6 SWITZERLAND ฟินเฟอร์ เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม
VZRH75WY-6 SWITZERLAND ฟินเฟอร์ เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 88,888
รหัสทัวร์ THV4-WY-CH-03DEC-2023-06JAN-2024
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน WY
เจาะลึกครบทุกไฮไลท์
พักสวิตเซอร์แลนด์ 5 คืน
สัมผัส 5 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
เที่ยวเซอร์แมท เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม เป็นเมืองดังเรื่องสกีรีสอร์ท
เที่ยวลูเซิร์น เช็คอินสะพานไม้ชาเปล, ชมอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักหินผา
ถ่ายรูปคู่ปราสาทเก่าแก่พันปี ชิลยอง มองเทรอซ์, ศาลาไทย เมืองโลซาน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
X X X
  Day2 ซูริค – กรุงเบิร์น - บ่อหมี - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โลซาน - ศาลาไทย - ย่านเมืองเก่า - เจนีวา - น้ำพุเจทโด - นาฬิกาดอกไม้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เจนีวา- มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - แทซ - เซอร์แมท - สถานีกอร์เนอร์กรัท - เขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 แทซ – เมนดริซิโอ - Foxtown Outlet – ลูกาโน – อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร X อาหาร
  Day5 อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร อาหาร X
  Day6 ลูเซิร์น - ซูริค -ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ท่าอากาศยานซูริค
อาหาร X X
  Day7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซูริค – กรุงเบิร์น - บ่อหมี - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โลซาน - ศาลาไทย - ย่านเมืองเก่า - เจนีวา - น้ำพุเจทโด - นาฬิกาดอกไม้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจนีวา- มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - แทซ - เซอร์แมท - สถานีกอร์เนอร์กรัท - เขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : แทซ – เมนดริซิโอ - Foxtown Outlet – ลูกาโน – อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น - ซูริค -ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ท่าอากาศยานซูริค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VZRH75WY-6 SWITZERLAND ฟินเฟอร์ เที่ยวคุ้ม จัดเต็ม
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com