ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VZDAD004 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
VZDAD004 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 8,899
รหัสทัวร์ THF5-VZ-VN-22JUL-03OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน VN
เมืองมรดกฮอยอัน
ล่องเรือกระด้ง
บานาฮิลล์ 
สะพานมือยักษ์
วัดหลินอึ๋ง
Marina Cafe
โบรถ์คริสต์สีชมพู
ชมโชว์เเสง สี เสียงสุดพิเศษแห่งเมืองดานัง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ VZ960 (10.50-12.30) – สนามบินดานัง ถ่ายรูปสะพานมังกร – ตลาดกลางคืนดานัง
X X อาหาร
  Day2 ร้านหยก อัญมณี- กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล์- สะพานมือยักษ์ - แฟนตาซีปาร์ค – ดานัง - ร้านผ้าไหม พิเศษ เมนูกุ้งมังกร
อาหาร X อาหาร
  Day3 วัดหลินอิ๋ง – ร้านไข่มุก – MARINA CAFÉ (ไม่รวมอาหารและ เครื่องดื่ม) – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง - ดานัง – ชมโชว์แสงสี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านเยื่อไม้ไผ่ – โบสถ์สีชมพู - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - สนามบิน ดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ961 (13.15-14.55)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ VZ960 (10.50-12.30) – สนามบินดานัง ถ่ายรูปสะพานมังกร – ตลาดกลางคืนดานัง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ร้านหยก อัญมณี- กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล์- สะพานมือยักษ์ - แฟนตาซีปาร์ค – ดานัง - ร้านผ้าไหม พิเศษ เมนูกุ้งมังกร
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดหลินอิ๋ง – ร้านไข่มุก – MARINA CAFÉ (ไม่รวมอาหารและ เครื่องดื่ม) – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง - ดานัง – ชมโชว์แสงสี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านเยื่อไม้ไผ่ – โบสถ์สีชมพู - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - สนามบิน ดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ961 (13.15-14.55)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VZDAD004 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com