ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VTPE43JX-25 TAIWAN โคโยตี้ คัมแบค สายการบินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน
VTPE43JX-25 TAIWAN โคโยตี้ คัมแบค สายการบินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ THV4-JX-TW-05OCT-31OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน JX
เมืองเถาหยวน 
เมืองหนานโถว 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินอู่ 
ตึกไทเป 101  
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
กรุงไทเป  
วัดหลงซาน 
ตลาดปลาไทเป 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
X X X
  Day2 เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VTPE43JX-25 TAIWAN โคโยตี้ คัมแบค สายการบินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com